Razvijajoči plodovi drevesa veliki – beli jesen FRAXINUS EXCELSIOR.

Objavljeno dne:
Razvijajoči plodovi drevesa veliki – beli jesen FRAXINUS EXCELSIOR.